Thêm/ bớt thành viên từ nhóm chat theo kế hoạch

Ngoài các nhóm chat bình thường tương tự như của zalo, facebook,... Myxteam cho phép bạn có thể tạo ra nhanh 1 nhóm chat theo từng kế hoạch/ dự án để các thành viên có trong kế hoạch/ dự án này có 1 nhóm chat được tạo tự động, trao đổi riêng về kế hoạch/ dự án đó thôi. Thay vì phải tạo nhóm chat, đặt tên và mời từng thành viên vào. Để mở nhóm chat này, ta làm như sau :

Lúc này ta sẽ tạo ra được 1 nhóm chat :

1. Thêm thành viên mới vào nhóm chat từ kế hoạch :

Vì nhóm chat được mở theo kế hoạch, bạn không thể thêm thành viên mới vào giống như các nhóm chat thông thường, nên bạn phải vào lại kế hoạch đó và làm theo hướng dẫn sau.

Đầu tiên, bạn click chuột vào tên của kế hoạch đó tại cửa sổ chat :

Sau đó, bạn bấm vào biểu tượng sau :

Tiếp theo, bạn mời thành viên mới vào bằng cách mời từ team, hoặc từ email.

Khi bạn thêm mới thành viên vào kế hoạch, người này sẽ được thêm vào nhóm chat.

2. Xóa thành viên ra khỏi nhóm chat từ kế hoạch

Để xóa thành viên ra khỏi nhóm chat từ kế hoạch, ta cũng làm tương tự như cách thêm mới thành viên vào, tuy nhiên tại cửa sổ quản lý thành viên ta không thêm mới, mà xóa bớt đi.

Vậy là bạn đã xóa được thành viên ra khỏi nhóm chat từ kế hoạch.

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated