Sau khi tài khoản trả phí không gia hạn nữa thì xảy ra các vấn đề gì cho tài khoản đó?

Một vài chủ tài khoản khi đến ngày gia hạn tài khoản nhưng chưa thanh toán để gia hạn, thì trên tài khoản đó, hệ thống sẽ thông báo "Gói sử dụng VIP 1 còn 0 ngày nữa sẽ hết hạn", và đưa ra lựa chọn "Gia hạn ngay" :

1. Bạn có thể lựa chọn gói phù hợp với Doanh nghiệp của bạn:

Nếu bạn muốn tiếp tục duy trì tài khoản đó, bạn chọn mục "Gia hạn ngay", sau đó chọn "gia hạn gói hiện tại" hoặc "mua gói" khác phù hợp với doanh nghiệp của bạn:

Sau khi đã chọn gói phù hợp với bạn, bạn chọn thời hạn sử dụng gói và chọn phương thức thanh toán:

Hệ thống sẽ hiện ra Thông tin đơn hàng, trong đó có Mã đơn hàng. Khi thanh toán bằng phương thức chuyển khoản, bạn chuyển khoản với số tiền cần thanh toán, và nhập Mã đơn hàng vào nội dung chuyển khoản.

Sau khi Myxteam nhận được thông tin chuyển khoản, hệ thống sẽ tự động kích hoạt tài khoản và bạn sử dụng bình thường.

2. Bạn có thể lựa chọn "Chọn Miễn phí":

Gói Miễn phí là gói tương tự như ban đầu khi bạn vừa tạo tài khoản Myxteam, chỉ có 1 team, 1 kế hoạch được sử dụng.

Nếu bạn chọn chuyển gói miễn phí, tất cả các team và kế hoạch sẽ bị đóng lại, và bạn có thể phục hồi lại THỦ CÔNG sau này.

Sau khi chuyển gói, tất cả các team và kế hoạch nằm trong Workspace sẽ di chuyển vào phần "Team & kế hoạch đã đóng". Bạn có thể vào phục hồi 1 kế hoạch để dùng cho gói miễn phí.

Để tiếp tục sử dụng tất cả các team và kế hoạch, bạn phải gia hạn tài khoản, sau khi gia hạn, bạn có thể vào "Team & kế hoạch đã đóng" để phục hồi thủ công lại các team và kế hoạch đã bị đóng và tiếp tục công việc.

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated