Tạo nhóm chat và các chức năng có trong nhóm chat

1. Tạo nhóm chat

Trong phân hệ chat của myXteam bạn có thể tạo ra 1 nhóm chat bất kì với mọi người, để tạo ra 1 không gian nhắn tin, trao đổi, trò chuyện về công việc, tại đây bạn có thể gửi file hoặc tập tin cho mọi người.

Để tạo ra nhóm chat, bạn làm theo hướng dẫn sau :

Sau đó, bạn nhập tên của nhóm chat và mời những thành viên thuộc nhóm chat này vào.

Rồi bấm "Tạo nhóm chat", vậy là bạn đã tạo ra được 1 nhóm chat cho riêng đội nhóm của mình.

2. Các chức năng chính có trong nhóm chat

 • Trả lời tin nhắn đã nhắn trước đó : Cho phép bạn trả lời những tin nhắn đã nhắn trước đó, để tránh bị hiểu sai ý, các thành viên giao tiếp hiệu quả hơn.

 • Chuyển tiếp tin nhắn : Cho phép bạn chuyển tiếp tin nhắn này qua 1 cuộc hội thoại khác, nhóm chat khác.

 • Xóa tin nhắn : cho phép bạn xóa tin nhắn của mình đã nhắn đi.

 • Pin tin nhắn : Ghim tin nhắn quan trọng để khỏi bị trôi trong quá trình trò chuyện, trao đổi công việc.

 • Tạo ra 1 cuộc meeting với đội nhóm thông qua nền tảng Zoom có tích hợp sẵn, thời lượng là 40 phút.

 • Tìm nội dùng tin nhắn : Cho phép bạn tra cứu lại các tin nhắn đã từng xuất hiện trong nhóm chat, mà chỉ nhớ được 1,2 từ. Bạn chỉ cần nhập từ mà bạn nhớ vào đây, sẽ tìm ra được tin nhắn mà bạn cần tìm.

 • Thành viên : Cho phép bạn xem danh sách thành viên của nhóm chat, thêm/xóa thành viên, xem công việc của thành viên trên myXteam, gửi tin nhắn riêng hoặc thêm vào danh bạ.

 • Danh sách File : Là nơi tổng hợp tất cả các file, tập tin của mọi thành viên đã từng gửi lên trong nhóm chat, cho phép bạn tải 1 hoặc nhiều tập tin về cùng lúc. Đặc biệt là cực kì an toàn, không bao giờ xảy ra tình trạng lỗi file không tồn tại hoặc ảnh bị quá hạn,...

 • Danh sách liên kết : Tương tự Danh sách file, là nơi lưu trữ tất cả các link liên kết đã gửi vào nhóm chat.

 • Danh sách tin nhắn đã Pin : Cho phép bạn những tin nhắn đã được ghim lại trong nhóm chat này.

 • Cấu hình nhóm chat :

+ Lời mời tham gia : Nếu được chủ nhóm chat cấu hình cho phép Public nhóm chat, thành viên sẽ có quyền chia sẻ lời mời tham gia cho 1 thành viên khác bất kì.

+ Cập nhật thông tin nhóm chat : Bạn có thể đổi tên nhóm chat, mô tả và cấu hình Public nhóm chat tại đây.

+ Cấu hình quyền trong nhóm : Cho phép chủ nhóm chat cấu hình quyền của thành viên trong nhóm chat.

+ Quản lý Admin : Bạn có thể phân quyền 1 hoặc nhiều bạn quản lý nhóm chat này cùng với bạn

 • Xóa nhóm chat : Xóa nhóm chat này đi

 • Rời khỏi nhóm chat : Thoát khỏi nhóm chat này đi

 • Nhận thông báo : Bạn có thể tích chọn nhận hoặc không nhận thông báo của nhóm chat này.

 • Link chat với tất cả thành viên của nhóm : Bạn có thể gửi link nhóm chat này cho các thành viên khác có trong nhóm.

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated