Links

Tích hợp CRM Toomarketer vào Myxteam chăm sóc khách hàng Lead

Bước 1: Đăng nhập - Kết nối Myxteam

Đăng nhập vào tài khoản app.toomarketer.com/, nếu chưa có tài khoản thì tạo mới
Could not load image
Sau đó vào cấu hình chọn liên kết với Myxteam
Could not load image
Sau đó bấm tạo mới và đăng nhập tài khoản Myxteam vào hệ thống
Could not load image

Bước 2: Tạo danh sách liên hệ và kịch bản cần có khi chạy hệ thống

Team: Chọn phòng ban mình cần trỏ tới
Kế hoạch: Chọn kế hoạch cần chuyển tới
Nhóm việc: Chọn nhóm việc phù hợp với quy trình
Người thực hiện: Ai là người thực hiện công việc này khi có nhiều thành viên
Tất cả thành viên được theo dõi: Nếu tích chọn thì tất cả thành viên đều theo dõi các công việc này
Sau đó lưu lại
Khi khách hàng đăng ký vào Form/ popup / Mã nhúng gắn trên web hoặc chạy quảng cáo thì hệ thống tự động đẩy về Myxteam, đồng thời chiến dịch autoresponder chăm sóc khách hàng chạy theo đúng kịch bản
Could not load image
Could not load image
Bên cạnh đó kịch bản chăm sóc khách hàng chạy để hỗ trợ cho các bạn sales
Could not load image