Tích hợp CRM Toomarketer vào Myxteam chăm sóc khách hàng Lead

Bước 1: Đăng nhập - Kết nối Myxteam

Đăng nhập vào tài khoản app.toomarketer.com/, nếu chưa có tài khoản thì tạo mới

Sau đó vào cấu hình chọn liên kết với Myxteam

Sau đó bấm tạo mới và đăng nhập tài khoản Myxteam vào hệ thống

Bước 2: Tạo danh sách liên hệ và kịch bản cần có khi chạy hệ thống

Team: Chọn phòng ban mình cần trỏ tới

Kế hoạch: Chọn kế hoạch cần chuyển tới

Nhóm việc: Chọn nhóm việc phù hợp với quy trình

Người thực hiện: Ai là người thực hiện công việc này khi có nhiều thành viên

Tất cả thành viên được theo dõi: Nếu tích chọn thì tất cả thành viên đều theo dõi các công việc này

Sau đó lưu lại

Khi khách hàng đăng ký vào Form/ popup / Mã nhúng gắn trên web hoặc chạy quảng cáo thì hệ thống tự động đẩy về Myxteam, đồng thời chiến dịch autoresponder chăm sóc khách hàng chạy theo đúng kịch bản

Bên cạnh đó kịch bản chăm sóc khách hàng chạy để hỗ trợ cho các bạn sales

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated