Links
Comment on page

Cài đặt cấu hình tài khoản Workchat

Bạn có thể cài đặt các cấu hình dưới đây cho tài khoản Workchat của bạn tại cửa sổ "Cài đặt" .
  1. 1.
    Thông tin cá nhân :
Bạn có thể cập nhật thông tin cho tài khoản của mình tại đây :
2. Tin nhắn Lưu trữ : Mở cửa sổ lưu trữ của riêng bạn.
3. Chat với đội hỗ trợ : Mở ra cửa sổ chat với đội ngũ hỗ trợ của myXteam, giải đáp bất cứ thắc mắc nào của bạn.
4. Đổi mật khẩu : Cho phép bạn cập nhật mật khẩu mới cho tài khoản của mình.
5. Workadmin ( Cấu hình doanh nghiệp ) : Bạn vui lòng xem hướng dẫn tại đây : https://docs.myxteam.vn/myxteam-workdone/admin-doanh-nghiep-workadmin
6. Ngôn ngữ ứng dụng : Bạn có thể tùy chọn ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
7. Đăng xuất

Chúc bạn thành công với myXteam