Cài đặt cấu hình tài khoản Workchat

Bạn có thể cài đặt các cấu hình dưới đây cho tài khoản Workchat của bạn tại cửa sổ "Cài đặt" .

  1. Thông tin cá nhân :

Bạn có thể cập nhật thông tin cho tài khoản của mình tại đây :

2. Tin nhắn Lưu trữ : Mở cửa sổ lưu trữ của riêng bạn.

3. Chat với đội hỗ trợ : Mở ra cửa sổ chat với đội ngũ hỗ trợ của myXteam, giải đáp bất cứ thắc mắc nào của bạn.

4. Đổi mật khẩu : Cho phép bạn cập nhật mật khẩu mới cho tài khoản của mình.

5. Workadmin ( Cấu hình doanh nghiệp ) : Bạn vui lòng xem hướng dẫn tại đây : https://docs.myxteam.vn/myxteam-workdone/admin-doanh-nghiep-workadmin

6. Ngôn ngữ ứng dụng : Bạn có thể tùy chọn ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

7. Đăng xuất

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated