Màu và hình nền trong kế hoạch

1. Màu của kế hoạch

Để gán nhãn màu phân biệt và làm nổi bật các kế hoạch có trong team, đầu tiên bạn chọn biểu tượng bánh răng "Cài đặt" của kế hoạch đó :

Sau đó chọn nhãn màu cho kế hoạch và lưu lại.

2. Hình nền trong kế hoạch

Để cập nhật hình nền cho kế hoạch ta làm như sau :

Sau đó, bạn có thể chọn hình nền có sẵn của Myxteam hoặc tải hình nền theo sở thích của cá nhân mình lên đây.

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated