Cài đặt nhận thông báo trên trình duyệt web

1. Cài đặt nhận thông báo trên myXteam

Để cài đặt nhận thông báo trên trình duyệt Web, đầu tiên bạn chọn mục "Thiết lập thông báo" như hình dưới đây :

2. Cài đặt nhận thông báo từ trình duyệt (nếu chưa bật)

Sau đó, tích xanh vào những nội dung nào mà bạn muốn nhận thông báo ở cột "Push Notify", rồi bấm "Cập nhật".

Tiếp theo, bạn thao tác như hình dưới để cho phép trình duyệt thông báo :

3. Cài đặt nhận thông báo trên trình duyệt, thao tác chuyên sâu hơn (nếu vẫn không hiện thông báo

Nếu vẫn chưa nhận được thông báo, bạn làm theo hình dưới để cài đặt lại nhé :

Sau đó bấm F5 load lại trang là được.

4. Nếu không nhận được thông báo, thực hiện cách này để kiểm tra xem trên máy tính của bạn có cho phép hiển thị thông báo từ trình duyệt chưa

Vào mục setting (trên máy tính) >> system >> Notifications

Sau đó thực hiện các thao tác như hình dưới

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated