Thiết lập kênh thông tin "Chat Work" làm việc nhóm hiệu quả

Video này sẽ hướng dẫn các bạn kênh thông tin liên lạc làm việc nhóm một cách hiệu quả:

Thiết lập dòng thông tin làm việc trong doanh nghiệp. Giúp đội nhóm làm việc nhịp nhàng, năng suất.

- Thông tin trao đổi cá nhân với cá nhân.

- Trao đổi tương tác nhóm.

- Thiết lập kênh bản tin doanh nghiệp.

------------------------------------------------------------------------

SETUP - KÊNH THÔNG TIN DOANH NGHIỆP.

LOẠI 1: trao đổi thông tin nhóm:

- Tạo nhóm liên quan dự án.

- Tạo nhóm trao đổi.

LOẠI 2: Kênh thông tin 1 chiều:

- Kênh thông báo chung hành chính văn phòng cho toàn thể công ty.

- Kênh thông riêng của từng phòng ban.

- Kênh điều hay ý đẹp mỗi ngày.

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated