Thống kê công việc trong Team

myXteam sử dựng các bộ lọc công việc để theo dõi, đanh giá diễn biến công việc trong Team

Bạn chọn thống kế tại Tên Team mình muốn xem

Bạn có thể chọn -một hoặc nhiều tất cả kế hoạch có trong team để thống kê

Bạn chọn bộ lọc: theo thuộc tính, thời gian, tình trạng, người thực hiện, và màu nhãn ..

Bạn có thể xuất excel kết quả

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated