WORKCHAT IOS

Trên thiết bị dùng hệ điều hành IOS, bạn vào App Store tải app Myxteam Workchat, sau đó đăng nhập tài khoản Myxteam của bạn vào. Đây là nền tảng nhắn tin, trò chuyện trao đổi trong quá trình làm việc sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả, tương tác nhanh chóng hơn.

Last updated