Tạo nhắc việc cho công việc con

Để tạo nhắc việc cho công việc con đó, ta thực hiện như sau

Màn hình hiển thị bảng chọn tùy chỉnh cấu hình nhắc việc cho công việc con đó

Bước 1: Trong nhắc việc, hiệu chỉnh thời gian bắt đầu cho nhắc việc bằng việc xác nhận ngày bắt đầu nhắc việc cho công việc đó, click chọn ngày mà bạn muốn thiết lập từ ngày --> tháng --> năm

Sau khi đã thiết lập ngày bắt đầu nhắc việc, chọn thời gian khung giờ nhắc việc được myxteam đề xuất, bạn hãy chọn 1 khung thời gian thích hợp và mình muốn từ những đề xuất có sẵn (không thể tùy chỉnh)

Bước 2: Tiếp theo là đến thiết lập Chu kỳ nhắc việc, chu kỳ nhắc việc có thể thiết lập như sau

  • Không lặp lại: chỉ lặp một lần duy nhất

  • Hàng ngày: lặp lại hằng ngày tính từ ngày bắt đầu thiết lập nhắc việc

  • Hàng tuần: lặp lại hằng tuần tính từ ngày bắt đầu thiết lập nhắc việc

  • Hàng tháng: lặp lại hằng tháng tính từ ngày bắt đầu thiết lập nhắc việc

  • Hàng năm: lặp lại hằng năm tính từ ngày bắt đầu thiết lập nhắc việc

  • Tùy chọn: cho phép bạn tùy chọn sau bao nhiêu ngày/tuần/tháng/năm mà bạn muốn công việc đó được nhắc việc, nghĩa là cứ tới ngày/tuần/tháng/năm mà bạn thiết lập công việc đó sẽ được thông báo nhắc việc

Ví dụ:

Bước 3: Xác nhận cài đặt thông báo nhắc việc cho công việc đó sau khi đã tùy chỉnh các option bạn muốn trước khi xác nhận cài đặt

Sau khi đã tích chọn cài đặt, khi click chọn công việc mà bạn đã cài thông báo nhắc việc, nhìn góc trên bên trái công việc đó sẽ hiển thị nội dung thông tin thiết lập nhắc việc của bạn

Hoặc bạn có thể xem công việc nào bạn đã thiết lập nhắc việc ở góc nhìn kanban từ các list nhóm công việc, công việc, việc nào bạn có thiết lập nhắc việc thì hiển thị như hình dưới (đặc điểm có biểu tượng chuông thông báo và công việc đó có màu vàng)

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated