Tạo công việc và các tính năng

Có hai cách tạo công việc:

 • Cách 1 bấm phím tạo công việc ở nhóm tương ứng

 • Cách 2 bấm vào biểu tượng cây bút cuối góc

 • Điền nội dung công việc cần làm: VD dọn vệ sinh văn phòng

 • Gắn người thực hiện: Ai sẽ là người chịu trách nhiệm

 • Gắn người theo dõi, nếu không chọn mặc định tất cả các thành viên trong kế hoạch theo dõi công việc

 • Ngày thực hiện, nhấp vào lựa chọn ngày thực hiện

  • Hôm nay

  • Ngày mai

  • Ngày mốt

 • Tùy chọn: là tính năng chọn ngày bất kỳ để thực hiện công việc

 • Nhãn màu: đánh dấu mà công việc

 • Sau đó nhấn DONE để lưu lại. Tiếp đó nhấp trực tiếp vào công việc để mô tả chi tiết công việc cần thực hiện rồi lưu lại. VD như Dọn văn phòng, lau cửa, sắp xếp bàn ghế....

 • Nếu công việc cần nhiều người làm mới hoàn thành thì ta có tính năng tạo công việc con để phân công hay nhờ hỗ trợ để hoàn thành công việc đó

  • Lau nhà ( 1 người )

  • Hút bụi ( 1 người )

  • Sắp xếp bàn ghế ( 1 người )

Các tính năng trong công việc

 1. Tạo công việc con

 2. Gắn người thực hiện

 3. Người theo dõi

 4. Ngày giờ

 5. Copy và di chuyển

 6. Sao chép đường dẫn công việc

 7. Tạo nhắc việc

 8. Xóa công việc này

 9. Bình luận, tương tác và đính kèm file lên công việc

 10. Chỉnh sửa hay hoàn thành công việc

1. Tạo công việc con

- Tạo công việc con

Nhấp vào + chọn tạo công việc con và làm tương tự như việc chính

 • Nội dung cần thực hiện

 • Mô tả chi tiết công việc

 • Người thực hiện

 • Ngày thực hiện

 • Sau đó bấm biểu tượng SAVE để lưu lại

- Cài nhắc việc cho công việc con: bấm vào biểu tượng nhắc việc và khai báo các thông số cho nhắc việc

 • Ngày cần nhắc việc

 • Thời gian

 • Tần xuất lặp lại: hàng ngày, hàng tháng... hay tùy biến theo cài đặt

 • Nhắc việc kể cả khi công việc hoàn thành: ON tính năng này sẽ nhắc việc theo tần xuất cài đặt và không có thời hạn. Muốn xóa thì phải vào xóa nhắc việc.

 • Nhắc tất cả người theo dõi trong công việc: nếu ON tính năng này thì sẽ nhắc nhở toàn bộ các thành viên. Ngược lại chỉ thông báo cho tài khoản của mình.

- Chỉnh sửa công việc con: là tính năng cập nhật lại các thông tin khi tạo công việc con trước đó.Bấm vào biểu tượng 3 chấm để chọn tính năng của công việc con bao gồm

 • Chỉnh sửa công việc

 • Copy và di chuyển: là nhân bản hay di chuyển công việc này sang công việc khác

 • Xóa công việc con: xóa khỏi hệ thống

Copy và di chuyển

Xóa công việc con

2. Gắn người thực hiện

Là tính năng chỉnh sửa lại người thực hiện công việc

3. Người theo dõi

Là tính năng chỉnh sửa lại người theo dõi trong công việc, nhấp vào người cần theo dõi hay bỏ theo dõi quan sát dấu tích màu xanh là theo dõi. Sau đó nhấp lưu lại.

4. Ngày giờ

Là tính năng chỉnh sửa lại thời gian thực hiện công việc

5. Copy và di chuyển

Là tính năng nhân bản công việc hay di chuyển công việc này sang Tema/kế hoạch hay nhóm công việc khác

6. Sao chép đường dẫn công việc

Là lấy đường dẫn ( link ) của công việc gửi cho người khác, có thể qua chat, email...

7. Tạo nhắc việc

Là cài nhắc việc cho công việc này

 • Ngày cần nhắc việc

 • Thời gian

 • Tần xuất lặp lại: hàng ngày, hàng tháng... hay tùy biến theo cài đặt

 • Nhắc việc kể cả khi công việc hoàn thành: ON tính năng này sẽ nhắc việc theo tần xuất cài đặt và không có thời hạn. Muốn xóa thì phải vào xóa nhắc việc.

 • Nhắc tất cả người theo dõi trong công việc: nếu ON tính năng này thì sẽ nhắc nhở toàn bộ các thành viên. Ngược lại chỉ thông báo cho tài khoản của mình.

8. Xóa công việc này

Khi xóa công việc thì công việc sẽ mất khỏi hệ thống và không thể phục hồi.

9. Bình luận, tương tác và đính kèm file lên công việc

Là phần trao đổi các nội dung lên quan trong công việc. Có thể bình luận trong công việc, checkin, chụp hình hay gửi hình ảnh, file cần để làm việc lên trên này. Khi nhắc đến bạn nào đó chỉ việc bấm @ + gọi tên bạn hoặc @ALL để nhắn toàn bộ thành viên.

10. Chỉnh sửa hay hoàn thành công việc.

Khi cần chỉnh sửa nội dung công việc hay hoàn thành công việc, ta nhấp biểu tượng trên góc phải và sửa.

Nhìn biểu tượng bên ngoài công việc để xác định việc đã làm hay chưa làm, nếu đã hoàn thành công việc thì có thể nhấp vào ô để đánh dấu công việc hoàn thành.

Xem thêm: Tạo công việc và tính năng trên web

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated