Tính năng đánh giá điểm sao cho nhân viên trên từng công việc

MyXteam cho ra đời tính năng đánh giá điểm sao cho nhân viên thực hiện công việc bất kỳ để cuối tháng có thể đánh giá năng lực của nhân viên qua số sao quy định mà nhân viên nhận được khi hoàn thành

Chỉ có chủ kế hoạch, admin team mới có thể đánh giá được điểm sao cho công việc

Để đánh giá điểm sao cho nhân viên truy cập 1 công việc mà bạn muốn đánh giá, mục đánh giá hiển thị góc phải công việc đó, click chọn số sao mà bạn muốn đánh giá cho công việc đó (1-5⭐)

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated