Phân quyền quản trị trong kế hoạch - Chuyển chủ kế hoạch

1. Phân quyền quản trị trong kế hoạch

Chủ kế hoạch: Là người được toàn quyền trong 1 kế hoạch nào đó. Những kế hoạch khác trong cùng team thì chưa chắc được toàn quyền

- Chủ kế hoạch được quyền xóa việc, thay đổi nội dung trong công việc trong kế hoạch đó

Người tạo việc:

- Có quyền tạo việc,xóa công việc, chỉnh sửa công việc, gán công việc cho người khác, tạo công việc con, chỉnh sửa người theo dõi, v...v

Người thực hiện:

- nhận việc, tạo công việc, chỉnh sửa mô tả, tạo công việc con, update file, thay đổi người và ngày thực hiện, v...v ( nếu chủ tài khoản cài cấu hình doanh nghiệp ko cho người thực hiện thay đổi thì người thực hiện ko được quyền thay đổi)

Người theo dõi: Người được thấy công việc

- được quyền theo dõi công việc, tạo công việc mới, tạo công việc con, update file, v...v

2. Chuyển chủ kế hoạch

Để chuyển chủ kế hoạch phải là Tài khoản chủ (tài khoản trả phí) hoặc là admin team, đầu tiên ta chọn "Cài đặt" sau đó chọn "Chuyển chủ kế hoạch".

Ai có tích xanh sẽ là chủ của kế hoạch đó, ta có thể chuyển chủ kế hoạch bằng cách chuyển tích xanh này cho 1 thành viên khác.

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated