Xóa tài khoản bằng cách nào ?

Để xóa tài khoản, bạn làm theo hướng dẫn sau :

Lưu ý : khi xóa tài khoản thì toàn bộ dữ liệu trên tài khoản này sẽ mất đi và không khôi phục lại được nữa.

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated