Xóa nhóm chat trên workchat web

Có 2 loại nhóm chat tại cửa sổ workchat, đó là: Nhóm chat được tạo từ kế hoạch và nhóm chat tạo trực tiếp trên workchat.

1. Nhóm chat mở theo kế hoạch :

Để xóa nhóm chat theo kế hoạch, ta làm theo hướng dẫn sau :

  • Đầu tiên vào bánh răng cài đặt của kế hoạch đó, chọn "Hiệu chỉnh kế hoạch".

  • Sau đó, bỏ chọn tích "Mở nhóm chat theo kế hoạch này".

2. Xóa nhóm chat hoặc ẩn nhóm chat được tạo ra trực tiếp từ cửa sổ workchat:

  • Để xóa nhóm chat do chính mình tạo, bạn làm theo hướng dẫn sau :

  • Để ẩn nhóm chat không phải do chính mình tạo ra, bạn làm như sau :

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated