Links
🕋

WORKSPACE

Từ phiên bản 2 MyXteam sẽ hiển thị ra một cấp nữa, đó là cấp công ty (Workspace). Mọi người trong cùng một công ty thì làm việc trên team của cấp này, loại bỏ sự nhầm lẫn khi ghi khái niệm “Team của tôi” hay "Team tôi tham gia”. Các tài khoản cá nhân vẫn có Workspace riêng của họ và được tham gia nhiều Workspace khác.

1. Cập nhật tên và Logo ( công ty )

2. Làm mới danh sách workspace

Nếu bạn được thêm vào workspace công ty hoặc workspace của người khác mà vào danh sách workspace không thấy thì vui lòng click chọn làm mới workspace để hệ thống myxteam reset lại (nếu cách này không thành công thì nhờ đội hỗ trợ hướng dẫn cách khác)

3. Xóa thành viên ra khỏi workspace

Để xóa thành viên ra khỏi workspace công ty, ta thực hiện theo cách sau
B1: Từ giao diện workdone.myxteam.com, chọn nút 3 chấm dọc trên màn hình ( bạn phải là chủ workspace đó hoặc được cấp quyền chủ workspace trong workadmin mới có thể nhìn thấy click được nút 3 chấm)
B2: Chọn quản lý thành viên để truy cập vào workadmin của công ty bạn (workadmin là nơi điều hành quản lý workspace làm việc của công ty bạn, các quyền quản trị trong workadmin với workdone là khác nhau)
B3: Chọn click vùng thành viên, sau đó chọn thành viên mà bạn muốn xóa ra khỏi workspace của công ty và click chọn "Xóa thành viên" để xóa thành viên đó ra khỏi workspace làm việc của công ty mình (khi xóa thành viên đó ra khỏi workspace công ty thì mọi dữ liệu công việc mà thành viên đó được giao hoặc đã tạo ra sẽ không bị mất đi)

4. Thêm thành viên vào workspace của công ty

Click chọn mục thành viên, sau đó chọn "Thêm mới" >> nhập thông tin thành viên đó vào, gồm email và SĐT, hệ thống sẽ xác nhận thành viên đó có tài khoản myXteam chưa và hiển thị như hình dưới "Thành viên đã đăng ký tài khoản trên hệ thống. Bạn chỉ việc mời thành viên đó vào workspace của công ty mình là hoàn thành.