🕋
WORKSPACE
Từ phiên bản 2 MyXteam sẽ hiển thị ra một cấp nữa, đó là cấp công ty (Workspace). Mọi người trong cùng một công ty thì làm việc trên team của cấp này, loại bỏ sự nhầm lẫn khi ghi khái niệm “Team của tôi” hay "Team tôi tham gia”. Các tài khoản cá nhân vẫn có Workspace riêng của họ và được tham gia nhiều Workspace khác.
Cập nhật tên và Logo ( công ty ), Các thành viên trong WorkSpace của Bạn đề sẽ thấy và hiển thị các thông tin này
Copy link