Danh bạ

1. Tính năng trong danh bạ chat

Danh sách những thành viên nào có trong cùng 1 kế hoạch làm việc, sẽ được tự động cập nhật vào danh bạ của nhau, ngoài ra bạn có thể tự thêm thành viên vào danh bạ bằng cách nhập mail của họ vào danh bạ của mình.

Để thêm thành viên vào danh bạ, bạn làm theo hướng dẫn sau :

Trong danh bạ, bạn có thể chat trực tiếp với thành viên, xem công việc của họ trên myXteam (có liên quan với mình, hoặc bạn được cấp quyền), Pin liên hệ, xóa khỏi danh bạ.

2. Xóa chat trong danh bạ

Để danh bạ của người mà bạn không còn muốn liên hệ thông qua workchat myxteam nữa, bạn click chọn mục "Danh bạ" trong trong workchat ngay góc trái màn hình

Trong list của danh bạ có nhiều thành viên mà bạn đã từng liên hệ, chọn thành viên mà bạn muốn xóa, ngay trên tên thành viên đó góc phải có hiện biểu tượng ba chấm nằm ngang, click chọn vào sẽ hiển thị bảng chọn nút "Xóa khỏi danh bạ", thành viên đó sẽ bị xóa khỏi danh bạ của bạn sau khi click vào nút này

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated