Cấu hình Myxbot

Myxbot là tính năng tự động báo cáo cho bạn các công việc cần thực hiện hay các công việc quá hạn của bạn hoặc việc gán cho người khác thông qua tin nhắn hằng ngày.

Bạn nhấn vào biểu tượng người trên góc phải màn hình và chọn Cài đặt.

Sau đó chọn mục Cấu hình Myxbot.

LƯU Ý: Sau khi bạn cài đặt Myxbot, Myxbot sẽ bắt đầu báo cáo cho bạn vào ngày hôm sau.

1. Nhắc các việc quá hạn:

Tại mục "Thiết lập thời gian nhắc", bạn nên chọn Hàng ngày để Myxbot báo cáo công việc cho bạn mỗi ngày, giúp bạn theo dõi công việc được tốt hơn; ngoài ra bạn cũng có thể nhắc theo Hàng tuần hoặc Hàng tháng.

- Việc quá hạn được gán cho tôi: là những công việc mà bạn được gán làm người thực hiện nhưng bị quá hạn. - Việc quá hạn được gán bởi tôi: là những công việc bạn giao cho người khác và bị quá hạn.

Ngoài ra, X-Bot sẽ không nhắn tin báo đến bạn những công việc vượt quá số ngày mà bạn đã đặt tại mục "Không nhắc việc quá hạn vượt quá số ngày".

Việc cài đặt thời gian để Myxbot báo việc quá hạn là quan trọng nhất, bạn nên để thời gian vào buổi sáng, như vậy sẽ giúp bạn điều chỉnh lại lượng công việc trong ngày hôm nay và ưu tiên xử lý trước các công việc quá hạn.

2. Nhắc các việc cần làm và tới hạn hôm nay:

- Việc đã lên kế hoạch: là những công việc mà bạn có khung thời gian thực hiện trong nhiều ngày. - Việc trong hạn cuối: là những công việc mà hôm nay bạn phải hoàn thành xong.

Bạn có thể cài đặt thời gian vào đầu giờ chiều để Myxbot tổng hợp lại các công việc mà bạn còn chưa làm xong trong ngày hôm nay.

Sau khi cài đặt xong các thông số cho Myxbot, bạn nhấn Lưu. Myxbot sẽ bắt đầu báo cáo cho bạn vào ngày hôm sau.

Khi có việc quá hạn, Myxbot sẽ chia thành 2 phần để báo cáo cho bạn: Việc bạn thực hiện mà quá hạn (tổng số việc), và Việc bạn đã giao cho người khác mà quá hạn (tổng số việc).

Khi bạn có những việc trong ngày hôm nay, Myxbot cũng sẽ chia báo cáo thành 2 phần: Việc tới hạn hôm nay (tổng số việc) và Việc có thực hiện trong ngày (tổng số việc).

Bạn có thể xem thêm:

1. IOS - Cài đặt Cấu hình Myxbot.

2. Web App - Cài đặt Cấu hình Myxbot.

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated