Tạo nhóm chat và các tính năng

Chat là môi trường giao tiếp cần thiết cho hầu hết các doanh nghiệp cần để trao đổi thông tin qua lại với nhau. Có thể trao đổi nội bộ hay mời khách hàng vào để tương tác. Myxteam tích hợp chat trong hệ thống để thống nhất kênh giao tiếp cho nhân sự với nhau để có thể đồng nhất về tương tác.

Đầu tiên đăng nhập vào tài khoản Myxteam trên app, nhấp vào biểu tượng chat trên góc màn hình.

Màn hình sẽ hiển thị các nhóm chat gần đây trên tài khoản, khi cần chat với ai hay nhóm thì chỉ cần nhấp vào nhóm chat tương ứng và tương tác.

Biểu tượng chat

  • Chat gần đây ( biểu tượng chat )

  • Tạo chat mới: tạo group hoặc chat với cá nhân

  • Tìm kiếm nhóm chat

Chat với cá nhân trong danh bạ ( Biểu tượng 3 người )

  • Xóa liên lạc ( xóa tên trong danh bạ )

  • Thêm liên lạc ( thêm danh bạ )

Đối với tài khoản mới khi được mời vào tham gia kế hoạch thì phần danh bạ sẽ hiển thị các thành viên mình có tham gia trong kế hoạch, chỉ cần qua phần danh bạ tìm kiếm và tương tác với nhau.

Với bạn bè hay thành viên chưa có danh bạ thì ta tiến hành mời vào hoặc tạo nhóm chat để tương tác với nhau.

Chat gần đây

Là các nhóm chat được tạo sẵn trước đó bởi mình hoặc các thành viên khác, để chat chỉ cần tìm nhóm và chat với nhau.

Tiếp đến tương tác với nhau như đính kèm tập tin, chat, gửi video, hình ảnh....

@: Giống như facebook,zalo khi cần nhắc tới bạn nào thì chỉ cần bấm @ và gỗ thêm tên hay email người đó vào để đưa thông điệp. Ngoài ra bấm @ALL là nhắc cho toàn bộ thành viên.

Để mời tài khoản mới vào nhóm chat có sẵn, ta bấm biểu tượng i trên góc màn hình, sau đó chọn thêm người,sau đó nhập email tài khoản cần mời vào và cuối cùng bấm OK để hoàn thành.

Tạo nhóm chat

Bấm vào biểu tượng chat trên góc, sau đó bấm + dưới góc chọn tạo chat mới. Tiếp tục nhấp chọn thành viên cần trong nhóm chat và bấm OK. Tiếp đến đặt tên cho nhóm chat.

Lưu ý: nhóm chát chỉ tạo với các thành viên có sẵn, với thành viên chưa có thì mời trong danh bạ trước rồi sau đó mời vào nhóm sau.

Tiếp đến tương tác với nhau như đính kèm tập tin, chat, gửi video, hình ảnh....

@: Giống như facebook,zalo khi cần nhắc tới bạn nào thì chỉ cần bấm @ và gỗ thêm tên hay email người đó vào để đưa thông điệp. Ngoài ra bấm @ALL là nhắc cho toàn bộ thành viên.

Để mời tài khoản mới vào nhóm chat có sẵn, ta bấm biểu tượng i trên góc màn hình, sau đó chọn thêm người,sau đó nhập email tài khoản cần mời vào và cuối cùng bấm OK để hoàn thành.

Mời thành viên vào danh bạ

Bấm biểu tượng nhỏ ba người sau đó bấm + cuối góc và chọn thêm liên lạc. Sau đó điền email tài khoản cần mời vào để chat sau đó nhấn nút thêm để mời vào danh bạ. Sau đó qua tab danh bạ tìm kiếm email vừa thêm vào, nhấp vào đó và chat với nhau.

Xóa thành viên trong danh bạ

Bấm biểu tượng nhỏ ba người sau đó bấm + cuối góc và chọn xóa liên lạc. Sau đó nhấp vào danh bạ tên cần chọn xóa và bấm nút xóa. Phần xóa này chỉ xóa khỏi danh sách chat thành viên vẫn nằm trong kế hoạch bình thường.

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated